Ürünleri görmek için tıklayınız

 

ŞARJLI PİL - Ni-MH & Ni-Cd & Li-Ion

 

Nickel Cadmium & Nickel Metal Hydride

Ni-Cd ve Ni-MH piller adını kendini oluşturan malzemelerden alır. Kuru pillere nazaran çok üstün özellik taşıdıkları için güvenle sorunsuz olarak her ortamda tek tek veya blok halinde kullanılırlar. Gerek şarj gerekse deşarj esnasında sahip oldukları üstün özelliklerinden dolayı en uygun enerji kaynağıdırlar. Ni-Cd ile Ni-MH arasındaki en belirgin fark; Ni-Cd pillerin bünyesinde % 20 kadmiyum maddesi ihtiva ederken Ni-MH pillerde % 0 oranında kadmiyum olması nedeni ile çevre ile tam bir uyumluluğu mevcuttur. Ayrıca Ni-Cd İle aynı hacimdeki Ni-MH pillerin kapasiteleri daha yüksektir.

Ni-Cd ve Nİ-MH bataryaların blokları, kapasitelerine ve iç dirençlerine göre gruplandırılmış olup, özel iletkenler ve özel punta kaynağı ile seri olarak birleştirilmiş pillerden oluşmaktadır. Paralel bağlantı tavsiye edilmez.  Bağlantı iletkenleri nikel veya nikel kaplanmış çelikten olmalıdır. Batarya bloklarının oluşmasında kesinlikle lehim kullanılmaz. Sağlam bir lehimin yapılması için uygulanan sıcaklık pil ve bataryanın performansının düşmesine neden olur.

Ni-Cd ve Ni-MH pil ve bataryalar, her türlü telekomünikasyon cihazları, el telsizleri, sırt telsizleri, radyolar, televizyonlar, kordonsuz ve portatif telefonlar, NMT telefonlar , GSM telefonlar, DECT telefonlar, tıbbi cihazlar, bilgisayarlar, hesap makineleri, yazar kasalar, alarm cihazları, sinyalizasyon sistemleri, acil aydınlatma cihazları, flaşlar, traş makineleri, portatif ev aletleri, optik cihazlar, topografik cihazlar, güç kaynakları, test ve kontrol cihazları, ölçü aletleri, otomasyon sistemleri, dinamit ateşleme cihazları, vb. cihazlarda uzun yıllar sorunsuz kullanılırlar.

Ni-Cd ve Ni-MH pil ve bataryalar sabit akım kaynaklı şarj cihazları ile şarj edilmelidirler. Pil ve bataryaların üzerinde yazılı olan imalatçının tavsiye ettiği şarj akımı ile şarj edilmelidir. Tavsiye edilen şarj akımı ile şarj edilmeyen pil ve bataryaların ömrü kısa olur. Ni-Cd ve Ni-MH pil ve bataryalar piyasaya deşarjlı olarak verilirler. Dolayısı ile pil ve bataryalar ilk kullanımdan önce tam olarak şarj edilmelidirler. Aşırı deşarj veya kısa devre yapılan pil ve bataryaların hücreleri hasar göreceğinden kullanılamaz duruma gelir. Uzun müddet kullanılmayacak pil ve bataryaların uzun ömürlü olması için ayda bir defa şarj edilmesi veya 2-3 ayda bir defa deşarj ve şarj edilmesi gerekir. Ni-Cd ve Ni-MH pil ve bataryaların kapasiteleri cinslerine bağlı olmakla beraber, deşarj akımının şiddeti, çevre sıcaklığı ve deşarj sonu gerilim seviyesine göre değişir -40°C İla +55°C sıcaklık sınırları içerisinde kullanılmaları mümkündür.

Ni-Cd ve Ni-MH pil ve bataryaların bozulması, zaman, sıcaklık, nem, şarj ve deşarj durumu ile genel kullanım şartlarına bağlıdır. Tam bozulma genellikle kısa devre veya açık devre olması sonucu görülür. Dahili kısa devreler yüksek veya düşük dirençler oluştururlar ve pil veya bataryanın şarj kabul etmemesine veya deşarjda kapasite düşüklüğüne yol açar.

 

Lithium Ion

Şarj edilebilir lityum-lon pilleri, bilinen şarj edilebilir pil sistemleri içerisinde en fazla enerji yoğunluğuna sahip olandır. Bu bakımdan, bu piller belirli bir hacim veya ağırlıkta diğer pillere nazaran daha fazla enerji depolayabilirler. Lityum-İon pilleri silindirik ve prizmatik şekilde üretilmektedir. Ancak prizmatik tip piller şekilleri itibariyle batarya blokları içerisine yerleştirilmekte daha uygun olduklarından silindirik tiplere göre daha fazla önem kazanmaktadırlar. Li-İon pilin nominal gerilimi 3.6 V'tur. Bu ise Ni-Cd ve Ni-MH pilinin üç katıdır. Bu gerilim uygunluğu bakımından 3 adet Ni-Cd veya Ni-MH pilinin yerine 1 adet Li-İon pil kullanılabilir. Ancak şarj sistemi, pilin çalıştırdığı cihazın akım gereksinimi gibi diğer parametreler de göz önünde bulundurulmalıdır. Prizmatik piller 3-8 mm kalınlıkta üretebildiklerinden, cep telefonu gibi portatif haberleşme cihazlarında simline olarak adlandırılan bataryaların içerisinde yaygın olarak kullanılırlar. Bunların arasında en popüler olanı ise 8.6 x34x48 mm (EnxBoyxYükseklik) ölçülerindeki pildir ve nerede ise bu konuda standart uygulama haline gelmiştir. Bu ölçüdeki pilin kapasitesi takriben 1Ah ve sahip olduğu enerji ise 3.5 Wh'dir. Söz konusu pilin içerisinde kullanıldığı bataryanın toplam ağırlığı ise batarya plastik gövdesinin, elektrik koruyucu devre elemanlarının ağırlıkları dahil olmak üzere 40 gr'dan biraz fazladır.

 

Ni-Cd & Ni-MH & Li-ion Pil ve Bataryaların Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler;

1.) Piller ateşe atılmamalı ve sökülmemelidir.

2.) Çocukların pillerle oynamasına kesinlikle müsaade edilmemelidir. Küçük çocukların oynadıkları pilli oyuncakların pil yuvalarının emniyetli bir şekilde kapalı olduğu kontrol edilmeli ve düğme tipi veya küçük boyuttaki pillerin yutulması halinde derhal tıbbi müdahale yapılmalıdır.

3.) Kısa devre edilmemeli, kısa devre sonucu ortaya çıkan yüksek sıcaklık yanıklara yol açabilir.

4.) Pil ve bataryaları (+) ve (-) kutuplarının kullanıldıkları   cihaza   doğru   biçimde yerleştirilmeleri gereklidir.  Şarj cihazının kutupları dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir.

5.) Şarj edilmeyen türdeki piller kesinlikle şarj işlemine tabi tutulmamalıdır.  Kullanılmış piller, tekrar kullanım  için kesinlikle ısıtılmamalıdır, patlama riski vardır.

6.) Kullanmış olduğunuz cihazlardaki pillerin tamamı aynı anda değiştirilmelidir. Yeni piller ve kullanılmış piller bir arada çalıştırılmamalıdır. Farklı marka kapasite ve özellikteki piller birlikte kullanılmamalıdır.

7.) Kullanmış   olduğunuz   pil   ve bataryalardan oluşan yangınları söndürmek için sadece kum, CO2’li yangın söndürücü veya su kullanılmalıdır.

8.) Ömrünü tüketmiş olan pil ve bataryalar çöpe, toprağa, akarsu veya göllere atılmamalıdır.

 

Ürünleri görmek için tıklayınız