TARAYICI

 

Otomatik tarama özellikli telsiz cihazları BTK tarafından yayınlanmış yönetmelik dahilinde, BTK’dan alınacak alıcı telsiz ruhsatı ile aşağıdaki kuruluşlar tarafından kullanılabilirler.

BTK (Bilişim Teknolojileri Kurumu),

Askeri Kuruluşlar ile Güvenlik ve Haberleşme Kuruluşları,

Emniyet Genel Müdürlüğü,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Basın Yayın Kuruluşları,

Bilimsel araştırma yapan kurumlar,

Sadece sisteme veya hizmete tahsis edilmiş frekans kanallarının taranması kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar.

Otomatik frekans tarama özellikli tüm telsiz haberleşme cihazları ile diğer elektromanyetik cihazlar izne tabi olup, bunlarla ilgili müracaat, cihazın kullanma amacı yönünden tabi olduğu yönetmelikte gösterildiği şekilde yapılır. Bu cihazlar için yıllık kullanma izni alınması ve kullanma ücreti ödenmesi zorunludur.